Tag Archives: นักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์เนสท์เล่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของสารอาหารในการฟื้นตัว

การได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสมก่อน และ/หรือ หลังการออกกำลังกาย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฟื้นตัวในระยะสั้น และช่วยในปรับตัวสำหรับ การออกกำลังกายในระยะยาวได้ นี่เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์เนสท์เล่รายงานประโยชน์ของสารอาหารที่ได้รับก่อนออกกำลังกายด้วยการปั่น จักรยานแบบเร่งเร็วอย่างมาก (sprint) ซ้ำๆ กัน เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับกิจกรรมกีฬาประเภททีม ดูบทความฉบับเต็มได้ที่ European Journal of Applied Physiology นี่คือหนึ่งในงานศึกษาวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิจัยเนสท์เล่ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมมือกับสถาบันวิจัยประสิทธิภาพร่างกายและโภชนาการกีฬา (มหาวิทยาลัย RMIT และมหาวิทยาลัย Deakin เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัย McMaster เมืองฮามิลตัน ประเทศแคนาดา) งานวิจัยที่ผ่านมามักเน้นที่ผลของโภชนาการกับการฟื้นตัวจากการออกกำลังกายที่ต้องใช้ความแข็งแรง หรือความทนทานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยไม่เน้นการออกกำลังกายที่รวมคุณลักษณะทั้งสองประเภทเหล่านั้นไว้ด้วยกัน เช่น การปั่นจักรงานแบบเร่งเร็ว ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ นักกีฬาที่มีสุขภาพดีและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีสองกลุ่มทำการปั่นจักรยานแบบเร่งความเร็วหลังได้รับทั้งอาหารที่มีโปรตีน-คาร์โบไฮเดรต และอาหารหลอกแบบไม่มีแคลอรีตามลำดับ หลังออกกำลังกาย นักวิทยาศาสตร์ตัดชิ้นส่วนกล้ามเนื้อของนักกีฬาขณะพัก และหลังออกกำลังกาย 15 และ 240 นาที เพื่อประเมินการตอบสนองของและการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์กล้ามเนื้อ สิ่งที่ค้นพบจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สารอาหารที่ได้รับก่อนการปั่นจักรยานแบบเร่งความเร็ว มีประโยชน์ต่อโปรตีนที่ส่งสัญญาณกระตุ้นให้เซลล์สังเคราะห์โปรตีน ที่สำคัญคือ กลุ่มที่ได้รับสารอาหารในช่วงพักฟื้น 4 ชั่วโมงแรกหลังจากการออกกำลังกาย จะสังเคราะห์โปรตีนไมโอไฟบริลลาร์ (myofibrillar proteins) ซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญในกล้ามเนื้อได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม… Read more »